Filmer under arbeid:

11. juli 1995 var starten på en massakre så brutal, så ond, så grufull at det er vanskelig å beskrive. Over 8000 sivile menn ble slaktet i skogene rundt Srebrenica i Bosnia de påfølgende dagene. De var fedre, sønner, brødre, venner og naboer. Og de ble drept ene og alene fordi de var bosniske muslimer. Hasan Hasanović overlevde.
...

Historien om operasjon De hvite bussene fascinerer og forarger – nesten 80 år etter den fant sted. Over 20 000 fanger ble reddet ut av de tyske konsentrasjonsleirene på slutten av andre verdenskrig. Men hva med de andre? Hva skjedde i Buchenwald og Neuengamme?

Krigen, eller mer korrekt: folkemordet i Bosnia-Hercegovina endte med Dayton-avtalen i 1995. Men selv om krigen er over, er det ikke fred i Bosnia i dag, nesten 30 år etter. Sårene er fortsatt åpne, lidelsene tydelige.
Hvor var du i 1995? Hvor var verdenssamfunnet? Og hvordan forholder vi oss til det som skjedde på Balkan i dag? Vet vi...