Safe Area Srebrenica

15.08.2023

11. juli 1995 var starten på en massakre så brutal, så ond, så grufull at det er vanskelig å beskrive. Over 8000 sivile menn ble slaktet i skogene rundt Srebrenica i Bosnia de påfølgende dagene. De var fedre, sønner, brødre, venner og naboer. Og de ble drept ene og alene fordi de var bosniske muslimer. Hasan Hasanović overlevde.
Han var 19 år gammel.
Tvillingbroren hans ble drept. Faren ble drept. Onkelen ble drept. Venner ble drept. Naboer ble drept. Og livet ble aldri det samme.