Safe Area Srebrenica

15.08.2023

Hasan er 19 år. Han har levd hele ungdomstiden sin i krig, og nå flykter han for livet gjennom skogen. Fienden puster ham i nakken, de har allerede tatt igjen tvillingbroren og faren. Skuddsalvene runger mellom fjellene. 8372 gutter og menn blir drept i løpet av Hasans flukt. Selv overlever han. Men til hva?

Safe Area Srebrenica er en dokumentarfilm om hat, håp og forsoning. Vi følger Hasan Hasanović, i hans bestrebelser med å slutte fred med seg selv, sin vonde historie – og fiendene som fortsatt hater ham.

Krigen er over i Bosnia. Likevel er det ikke fred. Men det er håp.