Folkemordet i Bosnia

15.08.2023
Krigen, eller mer korrekt: folkemordet i Bosnia-Hercegovina endte med Dayton-avtalen i 1995. Men selv om krigen er over, er det ikke fred i Bosnia i dag, nesten 30 år etter. Sårene er fortsatt åpne, lidelsene tydelige.
Hvor var du i 1995? Hvor var verdenssamfunnet? Og hvordan forholder vi oss til det som skjedde på Balkan i dag? Vet vi hva som skjedde, og hvorfor? Lærte vi noe av det?
I denne filmen møter vi mennesker som forteller sine nære og personlige historier. Beretninger som for de fleste av oss er ukjente. Eller i beste fall glemt.